ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО                                                 III "Б" клас                        

 2017-2018 г.

 
  • Включихме се в Националния конкурс "Посланици на здравето", защото искахме да научим повече за света, в който живеем и как да опазваме своето здраве.   
  • Решихме да участваме, защото това бе предизвикателство за нас. Да научим повече за вредните вещества, за здравословното хранене, за здравословния дневен режим, за вредните навици. Тоест да научим нещо повече за себе си.

Име на проекта  "Аз и моето здраве" 

Проектът се разгърна в няколко направления. Направление 1 разширяване информираността на учениците за вредните вещества, вредните хранителни навици, нездравословни храни; Направление 2 развиване на уменията на децата да спазват здравословен дневен и хранителен режим; Направление 3 стимулиране на физическата активност на учениците, превенция на психическото им здраве и добър микроклимат в класа на доброжелателност и уважение към личността на детето - без агресия и насилие. По всяко от направленията са планирани дейности с крайни резултати и продукти.


ПРОВЕДЕНИ ИНИЦИАТИВИ С УЧЕНИЦИ   "АЗ И МОЕТО ЗДРАВЕ"

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started